scroll down

Corporate Citizenship Program

Op 19 maart 2014 introduceerde Samsung tijdens de onderwijsbeurs IPON het nieuwe Corporate Citizenship Program voor Nederland onder de naam Samsung Smart Education Hub. Dat bestaat uit drie onderdelen: Smart Classrooms, Smart Teachers en Smart Sharing.

Hier vindt u bondige informatie over het doel en de aard van dit stimuleringsprogramma voor het onderwijs, gericht op het bevorderen en ondersteunen van het gebruik van technologie en sociale media in de klas op een manier die bij het huidige onderwijs past. De video hieronder geeft in enkele minuten uitleg over de Smart Education Hub.

Het nieuwe onderwijs.


Het Nederlandse onderwijs vernieuwt zich om kinderen beter voor te bereiden op hun toekomst. Het gaat om nieuwe leermethoden, andere vormen van lesgeven en een andere schoolorganisatie. In de klas ligt de focus op het onderwijzen van 21st Century Skills, met aandacht voor differentiatie, gepersonaliseerd leren en het beter stimuleren van excellente leerlingen.

Om hieraan te voldoen, zijn scholen volop bezig zich te oriënteren en zich te bekwamen, onder andere door het gebruik van smart technologieën in de klaslokalen. Samsung wil hierbij helpen met een op maat gemaakt stimuleringsprogramma voor het onderwijs. De kosten van de Smart Education Hubs worden door Samsung Nederland gedragen. Van deelnemende onderwijsstichtingen wordt een commitment gevraagd in de vorm van tijdbesteding, menskracht en persoonlijke inzet.


Smart Clasrooms

De Smart Classroom bestaat uit een op maat gemaakt selectie van Samsung digitale onderwijs devices, aangevuld met een verscheidenheid aan geselecteerde educatieve software via Samsungs programmapartners. En op deskundige wijze geïnstalleerd en onderhouden door een technische programmapartner. Tezamen vormt dit een soort ’live lab’ voor scholen waarin leerlingen en docenten kunnen experimenteren, leren en innoveren

Smart Teachers

Vernieuwend onderwijs hangt direct samen met de vereiste kennis en vaardigheden van schoolleiding en leerkrachten. Het onderdeel Smart Teachers richt zich op het ondersteunen van kwaliteitsdocenten die in staat zijn 21st Century Skills te onderwijzen, gebruikmakend van slimme educatieve oplossingen voor sociaal onderwijs. De training en coaching van dit onderdeel voldoen aan Registerleraar.nl. Onderwerpen zijn:
  • Smart educatie, visie en waarden
  • Smart ICT strategie
  • Smart school leiderschap
  • Mix van training en coaching

Smart Sharing

De kennis en ervaring uit de onderdelen Smart Classroom en Smart Teachers worden gedeeld via een online platform. Deelnemende scholen en leerkrachten leren van elkaar, leggen verbindingen met collega’s binnen hun eigen Hub en met die van andere Hubs. Best practices, ervaringen en inzichten van scholen en leraren vinden hun plaats op het Smart Hub platform.


Eerste scholen geselecteerd!

Tijdens de afgelopen twee maanden is er met een reeks onderwijsstichtingen gesproken. Het doel was een verkenning te doen naar de best mogelijke voorwaarden voor samenwerking. Enkele hiervoor gekozen onderwijsstichtingen hebben daarna op uitnodiging van Samsung hun visie op het werken met de Smart Education Hub gepresenteerd.

Dit heeft geleid tot de keuze voor de eerste drie onderwijsstichtingen waar bij in een van de aangesloten scholen een fysieke Smart Education Hub wordt gerealiseerd. Dit zijn:De komende zomerperiode tot aan de start van het nieuwe schooljaar wordt gebruikt voor het maken van definitieve keuzes voor de combinatie van devices en educatieve software en de technische voorbereiding en uitrol hiervan.MAATWERK

Elke Samsung Education Hub bestaat dus uit drie kerncomponenten. Die zijn onderling nauw gelinkt en ondersteunen en vullen elkaar aan. De exacte configuratie van de digitale hardware en educatieve leermiddelen wordt bepaald in overleg met de geselecteerde scholen voor de optimale geschiktheid en om het maximale rendement te behalen.

INPASSING EN AANPASSING

Behalve de tastbare configuratie vindt ook de inpassing binnen de scholen in direct overleg met de geselecteerde stichtingen plaats. Zo is het mogelijk een Smart Education Hub aan te bieden aan een specifieke groep gedurende een compleet onderwijsjaar. Ook kan er een centrum voor experimenteren van worden gemaakt voor alle leerkrachten en leerlingen binnen één stichting.

SPREIDING

Samsung streeft ernaar gaandeweg het programma een geografische spreiding van Smart Education Hubs in Nederland te bewerkstelligen. Een zorgvuldige selectie van onderwijsstichtingen, met behulp van advies van deskundigen, zorgt ervoor dat een reeks van verschillende stichtingen of scholen aan bod kan komen. Van regulier tot speciaal onderwijs, van kleine scholen in krimpgebieden tot scholen voor excellente leerlingen.

Samsung Onderwijs Innovatiefonds

Het stimuleringsprogramma Smart Education Hub van Samsung Nederland wordt gefinancierd vanuit het Samsung Onderwijs Innovatiefonds. Dat is door Samsung Nederland in 2012 gesticht. In 2013 volgden 19 Nederlandse onderwijsstichtingen zogeheten FIT (Fundamenteel Innovatie Traject) trainingen die werden bekostigd door het Onderwijs Innovatiefonds.
LOGO

Partners

De samenwerkende partners waarmee Smart Education Hub wordt gerealiseerd.